Historie začíná rokem 1994, kdy jsme se zabývali pokrývačskými a klempířskými pracemi.
V té době se náš pracovní rádius zaměřoval na region Mladoboleslavska.
S nástupem moderních technologií a vývojem pracovních postupů vyvstala nutnost začlenění nových pracovních profesí a rozšíření pole působnosti do příbuzných odvětví. Tímto rozšířením jsme dosáhli nejen hranic pro zvládnutí náročnějších technik, ale dokázali jsme se prosadit i v konkurenci ostatních firem podnikajících a nabízejících své služby v dalších přilehlých regionech.
Za mezník je považován rok 2004, od kterého firma vystupuje pod jménem ReSKaP.
V dnešní době tak představujeme moderní firmu s integrací několika profesí a budování image na základě letitých zkušeností a dobrých referencí od zákazníků, kteří nás i po několika letech oslovují s požadavkem na řešení jejich problematiky v oblasti střešních systémů.
V současnosti je základem nabídky firmy pokrývačství a klempířství, doplněné o montáže střešních oken, tesařské a zednické práce.
Samozřejmostí při montáži je dodávka materiálu na místo realizace, při rekonstrukcích pak odvoz sutí a odpadních materiálů.
V době vytváření projektu stavby se podílíme na návrhu střešního systému. Při rekonstrukci střešních plášťů zajišťujeme odborné poradenství a konzultace formou osobní návštěvy konkrétního objektu.
Návrh, vypracování a cenová kalkulace projektu zdarma. Realizace úprav na objektu se odvíjí dle přání zákazníka.

www.reskap.cz    +420 606 432 110    reskap@seznam.cz  
© 2014 www.ReSKaP.cz